Cum detectez cel mai bine o sesiune expirată ASP.NET?

Trebuie să detectez când o sesiune a expirat în aplicația mea Web Visuial Basic. Aceasta este ceea ce folosesc ...

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

    If CurrentSession.IsNew AndAlso (Not Page.Request.Headers("Cookie") Is Nothing) AndAlso (Page.Request.Headers("Cookie").IndexOf("ASP.NET_SessionId") >= 0) Then
        Response.Redirect("TimeOut.aspx")
    End If

    ...do something...

End Sub

Note: CurrentSession.IsNew returns HttpContext.Current.Session.IsNewSession

Acest lucru pare să funcționeze bine pentru Internet Explorer , dar se pare că eșuează cu Firefox .

0
fr hi bn
În prezent, folosesc evenimentul Application_Error în fișierul global.asax. Poate că mâna mea de sesiune aparține și ea. Dar, cum să folosesc acest lucru la încărcarea paginii solicitate?
adăugat autor Zack Peterson, sursa
Puteți lucra cu funcția Session_End în Global.asax? http://articles.techrepublic.com/5100-10878_11-5771721. h & zwnj; tml
adăugat autor Michael Stum, sursa

1 răspunsuri

Încercați următoarele

If Session("whatever") IsNot Nothing Then
0
adăugat