Interogare SQL pentru o schemă de baze de date

În SQL Server, cum interogați o bază de date pentru a aduce înapoi toate tabelele care au un câmp cu un anumit nume?

0
fr hi bn

3 răspunsuri

Următoarea interogare va aduce înapoi o listă unică de tabele unde Column_Name este egală cu coloana pe care o căutați:

SELECT Table_Name
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE Column_Name = 'Desired_Column_Name'
GROUP BY Table_Name
0
adăugat
SELECT Table_Name
FROM Information_Schema.Columns
WHERE Column_Name = 'YourFieldName'
0
adăugat

Sunt școală veche:

SELECT DISTINCT object_name(id)
FROM syscolumns
WHERE name = 'FIELDNAME'
0
adăugat