Setarea atributelor QTMovie

Încerc să creez un film QTVR prin QTKit și am toate cadrele din film. Cu toate acestea, stabilirea atributelor necesare nu pare să aibă niciun efect. De exemplu:

NSNumber *val = [NSNumber numberWithBool:YES];
[fMovie setAttribute:val forKey:QTMovieIsInteractiveAttribute];

val = [NSNumber numberWithBool:NO];
[fMovie setAttribute:val forKey:QTMovieIsLinearAttribute];

Dacă apoi obțin valoarea acestor atribute, ele apar ca NO și DA, respectiv. Filmul este editabil, așa că nu înțeleg ce fac greșit aici. Cum pot să mă asigur că atributele se vor schimba de fapt?

5

2 răspunsuri

Ceea ce fac când vreau să export un film Quicktime este ceva de genul:

NSMutableDictionary *dictionary = [NSMutableDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:
  [NSNumber numberWithBool:YES], QTMovieExport,
  [exportSettings objectForKey: @"subtype"], QTMovieExportType,
  [exportSettings objectForKey: @"manufacturer"], QTMovieExportManufacturer,
  [exportSettings objectForKey: @"settings"], QTMovieExportSettings,                   
 nil];

BOOL didSucceed = [movie writeToFile: tmpFileName withAttributes:dictionary error: &error];
1
adăugat

Aceste atribute sunt documentate ca lucruri pe care le puteți citi, dar nu le puteți scrie. Cu toate acestea, este posibil să le puteți seta când creați filmul, cu initWithAttributes: error :.

0
adăugat