Nu se poate converti implicit 'System.Collections.Generic.List <int?>' La 'System.Collections.Generic.List <int>'

List execFavoriteUsers = 
    (from exec in context.ExecutiveFavorites 
     where exec.ExecutiveUserID == model.UserID 
     select exec.ProfileUserID) 
    .ToList();
query = (from cast in query
    where execFavoriteUsers.Contains(cast.UserID) == false
    select cast);

Dar funcționează bine în sistemul Anoter. Cum pot remedia această eroare?

0
Ați încercat List ?
adăugat autor Tim Schmelter, sursa

2 răspunsuri

Are you sure the type of ProfileUserID is an int? Could it be a Nullable or a long or a uint?

Ați putea oricând să eliminați declarația explicită și să o modificați la var (caz în care nu poate exista un conflict, deoarece implicit implică tipul).

0
adăugat

Try List instead of List.

sau dacă aveți nevoie de insule non-nullable:

List execFavoriteUsers = 
    (from exec in context.ExecutiveFavorites 
     where exec.ExecutiveUserID == model.UserID 
     where exec.ProfileUserID.HasValue
     select exec.ProfileUserID.Value) 
    .ToList();
0
adăugat