java Gap între jframe și ImagePanel

imgI have a JLayeredPane that adds three objects, the problem is the backgroundImage when the app runs there is a gap between the jframe and the background image from the top which i set to (0,0) no matter what i change the gap is still there (I want to rid of the gap). If i copy the backgroundImage class and put it in another file/class the gap is not there. can anyone help?

public class NavigationMenu extends JPanel {

private ArrayList Menu = new ArrayList();
private int MenuSize;
private int MenuChannel = 0;
private Font realFont;
private static Dimension screenSize = new Dimension(new ScreenDimensions().getScreenWidth(), new ScreenDimensions().getScreenHeight());
private static final int MENU_HEIGHT = (int)(new ScreenDimensions().getScreenHeight()*0.1);
private static final int MENU_WIDTH = new ScreenDimensions().getScreenWidth();
private static final int MENU_CENTER = (new ScreenDimensions().getScreenHeight()/2) - (MENU_HEIGHT/2);

public NavigationMenu() {

  //Add Menu Channels
  setPreferredSize(screenSize);
  setBounds(0,0,MENU_WIDTH,screenSize.height);
  this.Menu.add("MOVIES");
  this.Menu.add("MUSIC");
  this.Menu.add("PICTURES");
  this.Menu.add("VIDEOS");
  this.Menu.add("TV SHOWS");
  this.Menu.add("WEATHER");
  this.Menu.add("RADIO");
  this.Menu.add("SETTINGS");
  this.MenuSize = Menu.size() - 1;

  JLayeredPane pfinal = new JLayeredPane();
  JPanel _menuText = new menuText();
  JPanel _backgroundImage = new backgroundImage("Backgrounds/curtains.png");
  JPanel _bar = new bar();

  pfinal.setPreferredSize(screenSize);
  pfinal.setBounds(0,0,MENU_WIDTH,screenSize.height);

  pfinal.add(_backgroundImage, new Integer(1));
  pfinal.add(_bar, new Integer(2));
  pfinal.add(_menuText, new Integer(3));

  add(pfinal);
}

public class bar extends JPanel {
  public bar() {
    setBounds(0,MENU_CENTER,MENU_WIDTH, MENU_HEIGHT);
    setOpaque(false);
  }
  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
    g2d.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    g2d.setComposite(AlphaComposite.getInstance(AlphaComposite.SRC_OVER, 0.8f));
    g2d.setColor(Color.BLACK);
    g2d.fillRect(0,0,screenSize.width,MENU_HEIGHT);
  }
}

public class menuText extends JPanel {

  public menuText() {
    setBounds(0,MENU_CENTER,MENU_WIDTH,MENU_HEIGHT);
    setOpaque(false);
    setFocusable(true);
    requestFocusInWindow();

    try {
      realFont = new RealFont(((int)(MENU_HEIGHT * 0.80))).getRealFont();
    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.toString());
    }
    addKeyListener(new KeyAdapter() {
      @Override
      public void keyPressed(KeyEvent e) {
        //JOptionPane.showMessageDialog(null, "OK");
        int keyCode = e.getKeyCode();
          switch (KeyEvent.getKeyText(keyCode)) {
            case "Up":
              //JOptionPane.showMessageDialog(null, "Up");
              if(MenuChannel < MenuSize) {
                MenuChannel++; 
                repaint();
              } else {
                MenuChannel = 0; //reset
                repaint();
              }
            break;
            case "Down":
              if(MenuChannel == 0) {
                MenuChannel = MenuSize + 1;
                MenuChannel--;
                repaint();
              } else {
                MenuChannel--;
                repaint();
              }  
            break;
          }
      }
    });
  }

  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
    String MenuString = Menu.get(MenuChannel);
    g2d.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    //g2d.setBackground(Color.PINK);
    //g2d.fillRect(0,0,getWidth(),getHeight());
    g2d.setColor(Color.WHITE);
    g2d.setFont(realFont);
    FontRenderContext context = g2d.getFontRenderContext();
    java.awt.geom.Rectangle2D rect = realFont.getStringBounds(MenuString, context);
    int textHeight = (int)rect.getHeight();
    int textWidth = (int)rect.getWidth();
    int panelHeight = getHeight();
    int panelWidth = getWidth();
    int x = (panelWidth - textWidth)/2;
    int y = (panelHeight - textHeight)/2;
    //System.out.println("f:"+ fontMetrics.gettH:" + textHeight + "\ntW:" + textWidth + "\npH:" + panelHeight + "\npW:" + panelWidth);
    g2d.drawString(MenuString,x,(float)-rect.getY()+2);
  }
}

public class backgroundImage extends JPanel {

  private Image icon;
  private int screenWidth = new ScreenDimensions().getScreenWidth();
  private int screenHeight = new ScreenDimensions().getScreenHeight();

  public backgroundImage(String background) {
    icon = new ImageIcon(background).getImage();
    Dimension size = new Dimension(screenWidth,screenHeight);
    setPreferredSize(size);
    setMinimumSize(size);
    setMaximumSize(size);
    setSize(size);
    setLayout(null);

  }

  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    g.drawImage(icon,0,0,screenSize.width,screenSize.height,null);
  }
}
}
0
ugh nu pot posta nici o imagine până când nu am un rep> de 10, oricum atunci când i adăuga mai multe panouri la jframe rădăcină am observat ei păstrează obtinerea mutat de (5,5) sau atât de pixeli.
adăugat autor Fonzy, sursa
E img
adăugat autor Fonzy, sursa
pentru AbsoluteLayout trebuie să utilizați insule care returnează părintele său
adăugat autor mKorbel, sursa
1) Pentru ajutor mai rapid, postați un SSCCE . 2) setLayout (null); Nu face asta.
adăugat autor Andrew Thompson, sursa
Puteți face o captură de ecran pentru a vizualiza acest lucru? Am rulat codul dvs. și nu a existat niciun decalaj între bara de sus a sistemului WindowManager și conținutul JFrame - codul dvs. NavigationMenu
adăugat autor Xeon, sursa
acum puteți încărca imaginea;)
adăugat autor timaschew, sursa

1 răspunsuri

Schimbați aspectul aplicației NavigationMenu la un BorderLayout

0
adăugat
Mulțumesc mulțumiri pentru actualizare
adăugat autor Fonzy, sursa