Interogarea EF pentru interogarea fluent nhibernate

Am EF Interogare:

IEnumerable accounts 
     = (
      from a in dc.Accounts
      join m in dc.GroupMembers on a.AccountID equals m.AccountID
      where m.GroupID == GroupID && m.IsApproved
      select a)
      .Skip((_configuration.NumberOfRecordsInPage * (PageNumber - 1)))
      .Take(_configuration.NumberOfRecordsInPage);

How to write it in fluent nhibernate query with Session.CreateCriteria<>? (My problem is with Join)

0
Nu există nici un fel de interogare "fluent nhibernate". Fluent NHibernate este un API pentru a exprima definițiile de cartografiere. Când se interoghează, se utilizează NHibernate obișnuit.
adăugat autor Oskar Berggren, sursa
Ce vă împiedică să utilizați aceeași interogare LINQ cu NHibernate?
adăugat autor Oskar Berggren, sursa

1 răspunsuri

Există un răspuns bun prin phill aici - NHibernate QueryOver with ManytoMany care are un exemplu să se alăture cu QueryOver

var result = Session.QueryOver()
            .Right.JoinQueryOver(x => x.Categories)
            .Where(c => c.Id == categoryId)
            .List();

De asemenea, el descrie modul de utilizare a linq cu interogare peste:

var users = from u in session.Query()
    where u.UserName == "Abcd"
    && u.Password == "123456"
    select u;

Prin urmare, aplicarea exemplelor de mai sus la întrebarea dvs., cum ar fi acest lucru, ar putea funcționa:

(from a in session.Query()
                   join m in session.Query() on a.AccountID equals m.AccountID
                   where m.GroupID == GroupID && m.IsApproved
                   select a).Skip((_configuration.NumberOfRecordsInPage * (PageNumber - 1)))
                   .Take(_configuration.NumberOfRecordsInPage);

Cu toate acestea, pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine problema pe care o aveți, ați putea posta ceea ce ați încercat?

0
adăugat
+1 Răspuns frumos,
adăugat autor Preet Sangha, sursa