Cum se găsește un text dintr-o coloană într-un tabel?

Am o bază de date în SQL Server în care există un tabel cu o singură coloană URL care conține URL-ul.

Am 1000 rânduri (presupuse).

Acum trebuie să găsesc acea adresă URL care conține textul pe care îl voi spune.

Example :

Sr.    URL
1     http://example.com
2     http://example2.com

Dacă am astfel de date și trebuie să găsesc acel rând care conține example2 sau pur și simplu 2 atunci ar trebui să-mi dau rândul (urile) specifice.

0
nimic de a face cu MySQL
adăugat autor Asif, sursa
trebuie să transmiteți textul pe care credeți că este cuvântul cheie pentru găsirea datelor. selectați sr din numele tabelului unde URL-ul este similar ('% keytext%')
adăugat autor NG., sursa

1 răspunsuri

select id from table where URL like ('%example%');
0
adăugat