Procedura memorată pentru salvarea variabilelor și afișarea înregistrărilor și a diferențelor de timp

Folosesc un dispozitiv de urmărire a vehiculelor GPS, care este programat să trimită și să stocheze în DB o poziție a unui vehicul la fiecare 5 min când nu se mișcă și la fiecare 100 de metri când se mișcă.

Acest DB are un tabel numit "vehiculo_punto_gps" care stochează datele, cu valori cum ar fi viteza, poziția, datatime, adresa, vehicul_punto_gps_id, etc. pentru fiecare poziție/înregistrare.

vehicle_gps_id | datetime---------- | latitude | longitude | speed

1000------------| 05/16/2012 08:00:00|50.0000  |50.00000  |40 (km/h)
1001------------| 05/16/2012 08:01:00|51.0000  |51.00000  |38 (km/h)
1002------------| 05/16/2012 08:01:23|51.0045  |50.000054 |40 (km/h)
1003------------| 05/16/2012 08:01:40|51.00540 |51.0005430 |39 (km/h)
.
.
.
1040------------| 05/16/2012 08:20:40|53.00540 |53.0005430 |0 (km/h)
1041------------| 05/16/2012 08:25:40|53.00540 |53.0005430 |0 (km/h)
1042------------| 05/16/2012 08:30:40|53.00540 |53.0005430 |0 (km/h)
.
.
.
1060------------| 05/16/2012 10:20:40|53.00540 |53.0005430 |20 (km/h)
1061------------| 05/16/2012 10:20:58|53.0000  |53.00023  |40 (km/h)
1062------------| 05/16/2012 10:21:30|53.0000  |53.00000  |0 (km/h) TRAFFIC LIGHT(DO NOT DISPLAY IF THE DURATION IS LOWER THAN THE TIME PARAMETER)
1063------------| 05/16/2012 10:22:40|53.0045  |53.000054 |40 (km/h)
1064------------| 05/16/2012 10:23:00|53.00540 |53.0005430 |39 (km/h)
. 
.
.
1080------------| 05/16/2012 10:30:40|53.00540 |53.0005430 |0 (km/h)
1081------------| 05/16/2012 10:35:40|53.00540 |53.0005430 |0 (km/h)
1082------------| 05/16/2012 10:40:40|53.00540 |53.0005430 |0 (km/h)
. 
.
.
1100------------| 05/16/2012 12:00:40|53.00540 |53.0005430 |20 (km/h)

Și am nevoie de o interogare care să arate toate pozițiile în care vehiculul sa oprit, plus timpul în care era acolo. De exemplu, folosind tabelul de mai sus, afișajul ar trebui să arate astfel:

Time        |Duration        | Address         |Position      |Route Time
05/16/2012 08:20:40 |120 min(8:20-10:20)  |Address 1         |53.00540,53.0005430 |NULL
05/16/2012 10:30:40 |90 min(10:30-12:00)  |Address 2         |53.00230,53.0423434 |10 min(10:20-10:30)

În condițiile menționate mai sus (5 minute când este oprit, 100 m în mișcare), acesta poate afișa înregistrări în cazul în care vehiculul a fost poate într-un blocaj de trafic. Sau poate la o benzinărie.

Până acum, am încercat să folosesc cursoarele SQL așa cum se arată în acest postare . și apoi editați la aceasta:

ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_ChecarVehiculos]
@carro int,
@f1 datetime,
@f2 datetime
AS
BEGIN
IF 1=0 BEGIN
SET FMTONLY OFF
END
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;
SELECT cve_punto_gps,fecha_gps, latitud, longitud, velocidad,direccion
INTO #temp
FROM [desarrollo].[dbo].[vehiculo_punto_gps]
WHERE [email protected]
and fecha_gps>=DATEADD(HOUR,+7,@f1)
and fecha_gps<=DATEADD(HOUR, +7,(DATEADD(MI,+7,@f2)))
DECLARE @cve_inicio as int,
  @cve_final as int,
  @fecha_inicio as datetime,
  @fecha_final as datetime,
  @latitud_inicio as decimal(18,15),
  @latitud_final as decimal (18,15),
  @longitud_inicio as decimal (18,15),
  @longitud_final as decimal (18,15),
  @velocidad_inicio as int,
  @velocidad_final as int,
  @direccion_inicio as nvarchar(150),
  @direccion_final as nvarchar(150)
DECLARE VehicleCursor CURSOR FAST_FORWARD FOR 
SELECT cve_punto_gps, 
  fecha_gps,
  latitud,
  longitud,
  velocidad,
  direccion
FROM #temp
ORDER BY cve_punto_gps
OPEN VehicleCursor FETCH NEXT FROM VehicleCursor INTO @cve_inicio, @fecha_inicio,  @latitud_inicio, @longitud_inicio, @velocidad_inicio, @direccion_inicio
FETCH NEXT FROM VehicleCursor INTO @cve_final, @fecha_final, @latitud_final, @longitud_final,@velocidad_final, @direccion_final

declare @tempb table(cve int, fecha datetime, posicion nvarchar(60), velocidad int, direccion nvarchar(150) )
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 /*or @velocidad_final !=0*/ BEGIN
Declare @lat1 as decimal (18,15)
Declare @lat2 as decimal (18,15)
Declare @lon1 as decimal (18,15)
Declare @lon2 as decimal(18,15)
select @lat1 = @latitud_inicio , @lat2 = @latitud_final , @lon1 = @longitud_inicio, @lon2 = @longitud_final 
  IF (sELECT geography::Point(@lat1, @lon1, 4326).STDistance(geography::Point(@lat2, @lon2, 4326)) ) > 80
  BEGIN  
    IF DATEDIFF(MI,@fecha_inicio,@fecha_final) >=1
    BEGIN      
      IF @velocidad_final =0 or @velocidad_inicio=0 
      BEGIN
        declare @posicion nvarchar(60)=(cast(@latitud_inicio as nvarchar(30)) +' '+ cast(@longitud_inicio as nvarchar(30)))

        insert into @tempb values(@cve_inicio,@fecha_inicio, @posicion,@velocidad_inicio, @direccion_inicio)
        --PRINT 'Posición: '+cast(@fecha_inicio as nvarchar(30))+' en '[email protected]_inicio+'('[email protected]+')';
      END   
    END
  END
  SET @cve_inicio = @cve_final
  SET @fecha_inicio = @fecha_final
  SET @[email protected]_final
  SET @[email protected]_final
  SET @[email protected]_final
  SET @[email protected]_final
  FETCH NEXT FROM VehicleCursor INTO @cve_final, @fecha_final, @latitud_final, @longitud_final, @velocidad_final, @direccion_final
END  
CLOSE VehicleCursor 
DEALLOCATE VehicleCursor
select DATEADD(HOUR,-7,fecha) as 'Llegada', direccion as 'Direccion', posicion as   'Posicion' /*into #tempc */from @tempb
/*select * from #tempc*/
END

Dar această interogare nu este foarte precisă, deoarece arată prima poziție în mișcare, dar nu poziția actuală în care vehiculul a atins viteza zero. Și dacă vreau să calculez durata, aș scădea timpul fiecărei înregistrări afișate și nici asta nu ar fi corectă. Deci, în loc de 120 de minute, arată 130 de minute. (120 + 10 min de navetă).

Sper că am fost destul de clar, deoarece acest lucru este greu de explicat deoarece nu sunt vorbitor nativ de limba engleză, dar voi fi bucuros să vă dau mai multe detalii.

Mulțumesc anticipat.

1