cum să prindeți Evenimentul TableNewRow al DataTable în timpul încărcării datelor

Vreau să capturez evenimentul TableNewRow de fiecare dată când un adaptor adaugă un rând nou la un DataTable.

Există vreo modalitate de a prinde evenimentul NewRow al unui DataTable?

string sql = "SELECT * FROM t_table";
command.CommandText = sql;
adapter.CommandText = command;
DataTable dt = new DataTable();
adapter.Fill(dt);

Am încercat acest cod de mai jos, dar nu funcționează ..

dt.TableNewRow += new DataTableNewRowEventHandler(dt_TableNewRow); 
private void dt_TableNewRow(object sender, DataTableNewRowEventArgs e)
{
       MessageBox.Show("Event Raised...");
}
0
Trebuie să înlocuiți acest eveniment. Implementați dispozitivul de gestionare ca în acest răspuns
adăugat autor p.campbell, sursa

1 răspunsuri

Puteți utiliza evenimentul TableNewRow .

EDIT:

Așa cum a spus p.cambell , ar trebui să implementați un handler ca fiind here .

1
adăugat
Implementați dispozitivul de gestionare ca în acest răspuns
adăugat autor p.campbell, sursa
Acest eveniment este declanșat înainte de metoda inversată NewRow ()
adăugat autor namco, sursa
Da, care este problema?
adăugat autor Omar Mahili, sursa