obțineți rânduri comune

Am o masă:

   Subject_ID StudyPlan_ID  
    271      2  
    279      2 
    276      2 
    279      8 
    271      8  
    267      9  
    279      9  

Vreau să găsesc codul Subject_ID comun între StudyPlan_ID , deci este 279 folosind SqlServer 2008 Deci, vă rog să aveți orice ajutor.

0

1 răspunsuri

Dacă înțeleg corect, intenționați să găsiți subiectul ID care este legat la fiecare identificatorPlan_ID.

DECLARE @Data TABLE(Subject_ID int, StudyPlan_ID int)
INSERT INTO @Data
  VALUES
    (271, 2),
    (279, 2),
    (276, 2),
    (279, 8),
    (271, 8), 
    (267, 9),
    (279, 9)

SELECT Subject_ID
FROM @Data AS a
GROUP BY Subject_ID
HAVING COUNT(Distinct StudyPlan_ID) = (SELECT COUNT(Distinct StudyPlan_ID) FROM @Data)
0
adăugat