dropdown selectat schimbarea imaginii de fundal

Im folosind dropboxul de selecție jQuery din http://www.misfitgeek.com/2011/ 04/jQuery-stil-DropDownList/
amendă de lucru, cu excepția faptului că vreau să schimb de fundal la 0bg_select.png atunci când faceți clic și atunci când dropdown este sus atunci imaginea la cea anterioară. Poate cineva să ajute

   <!-- aspx -->
        <link href='Styles/Selectbox.css' rel='stylesheet' type='text/css' />
          <script src='http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5.1.js'
              type='text/javascript' charset='utf-8'></script>
          <script type='text/javascript' src='Scripts/jquery.selectbox-0.5.js'>
          </script>
          <script src='Scripts/PageScript.js' type='text/javascript'></script>
    
       One
       Two
       Three
       Four
      

    <!--  jQuery function -->
      $(document).ready(function() {
        $('.StyledDD').selectbox();
      });

  <!-- CSS --->
  /* Drop down styles*/
  div.selectbox-wrapper {
   position:absolute;
   width:400px;
   background-color:white;
   border:1px solid #ccc;
   margin:0px;
   margin-top:-10px;
   padding:0px;
   text-align:left;
   max-height:200px;
   overflow:auto;
  }

  /*Drop down list styles*/
  div.selectbox-wrapper ul {
   list-style-type:none;
   margin:0px;
   padding:0px;
  }
  /* Selected item in dropdown list*/
  div.selectbox-wrapper ul li.selected {
   background-color: #EAF2FB;
  }
  /*
 * jQuery selectbox plugin
 *
 * Copyright (c) 2007 Sadri Sahraoui (brainfault.com)
 * Licensed under the GPL license and MIT:
 *  http://www.opensource.org/licenses/GPL-license.php
 *  http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 *
 * The code is inspired from Autocomplete plugin (http://www.dyve.net/jquery/?autocomplete)
 *
 * Revision: $Id$
 * Version: 0.5
 * 
 * Changelog :
 * Version 0.5 
 * - separate CSS style for current selected element and hover element which solve the highlight issue 
 * Version 0.4
 * - Fix width when the select is in a hidden div  @Pawel Maziarz
 * - Add a unique id for generated li to avoid conflict with other selects and empty values @Pawel Maziarz
 */
jQuery.fn.extend({
  selectbox: function(options) {
    return this.each(function() {
      new jQuery.SelectBox(this, options);
    });
  }
});


/* pawel maziarz: work around for ie logging */
if (!window.console) {
  var console = {
    log: function(msg) {
    }
  };
}
/* */

jQuery.SelectBox = function (selectobj, options) {

  var opt = options || {};
  opt.inputClass = opt.inputClass || "selectbox";
  opt.containerClass = opt.containerClass || "selectbox-wrapper";
  opt.hoverClass = opt.hoverClass || "current";
  opt.currentClass = opt.selectedClass || "selected";
  opt.debug = opt.debug || false;

  var elm_id = selectobj.id;
  var active = -1;
  var inFocus = false;
  var hasfocus = 0;
  //jquery object for select element
  var $select = $(selectobj);
  //jquery container object
  var $container = setupContainer(opt);
  //jquery input object 
  var $input = setupInput(opt);
  //hide select and append newly created elements
  $select.hide().before($input).before($container);


  init();

  $input
  .click(function() {
    if (!inFocus) {
      $container.toggle();
    }
  })
  .focus(function() {
    if ($container.not(':visible')) {
      inFocus = true;
      $container.show();
    }
  })
  .keydown(function (event) {
    switch (event.keyCode) {
      case 38://up
        event.preventDefault();
        moveSelect(-1);
        break;
      case 40://down
        event.preventDefault();
        moveSelect(1);
        break;
      //case 9: //tab   
      case 13://return
        event.preventDefault();//seems not working in mac !
        $('li.' + opt.hoverClass).trigger('click');
        break;
      case 27: //escape
        hideMe();
        break;
    }
  })
  .blur(function() {
    if ($container.is(':visible') && hasfocus > 0) {
      if (opt.debug) console.log('container visible and has focus');     
    } else {
      hideMe();
    }
  });


  function hideMe() {
    hasfocus = 0;
    $container.hide();
  }

  function init() {
    $container.append(getSelectOptions($input.attr('id'))).hide();
    var width = $input.css('width');
    $container.width(width);
    $container.attr('padding-left', '30px');
  }

  function setupContainer(options) {
    var container = document.createElement("div");
    $container = $(container);
    $container.attr('id', elm_id + '_container');
    $container.addClass(options.containerClass);

    return $container;
  }

  function setupInput(options) {
    var input = document.createElement("input");
    var $input = $(input);
    $input.attr("id", elm_id + "_input");
    $input.attr("type", "text");
    $input.addClass(options.inputClass);
    $input.attr("autocomplete", "off");
    $input.attr("readonly", "readonly");
    $input.attr("tabIndex", $select.attr("tabindex"));//"I" capital is important for ie

    return $input;
  }

  function moveSelect(step) {
    var lis = $("li", $container);
    if (!lis) return;

    active += step;

    if (active < 0) {
      active = 0;
    } else if (active >= lis.size()) {
      active = lis.size() - 1;
    }

    lis.removeClass(opt.hoverClass);

    $(lis[active]).addClass(opt.hoverClass);
  }

  function setCurrent() {
    var li = $("li." + opt.currentClass, $container).get(0);
    var ar = ('' + li.id).split('_');
    var el = ar[ar.length - 1];
    $select.val(el);
    $input.val($(li).html());
    return true;
  }

  //select value
  function getCurrentSelected() {
    return $select.val();
  }

  //input value
  function getCurrentValue() {
    return $input.val();
  }

  function getSelectOptions(parentid) {
    var select_options = new Array();
    var ul = document.createElement('ul');
    $select.children('option').each(function() {
      var li = document.createElement('li');
      li.setAttribute('id', parentid + '_' + $(this).val());
      li.innerHTML = $(this).html();
      if ($(this).is(':selected')) {
        $input.val($(this).html());
        $(li).addClass(opt.currentClass);
      }
      ul.appendChild(li);
      $(li)
      .mouseover(function (event) {
        hasfocus = 1;
        if (opt.debug) console.log('over on : ' + this.id);
        jQuery(event.target, $container).addClass(opt.hoverClass);
      })
      .mouseout(function (event) {
        hasfocus = -1;
        if (opt.debug) console.log('out on : ' + this.id);
        jQuery(event.target, $container).removeClass(opt.hoverClass);
      })
      .click(function (event) {
        var fl = $('li.' + opt.hoverClass, $container).get(0);
        if (opt.debug) console.log('click on :' + this.id);
        $('li.' + opt.currentClass).removeClass(opt.currentClass);
        $(this).addClass(opt.currentClass);
        setCurrent();
        hideMe();
      });
    });
    return ul;
  }

};

  /* Hover state for dropdown list */
  div.selectbox-wrapper ul li.current {
   background-color: #CDD8E4;
  }

  /* Drop down list items style*/
  div.selectbox-wrapper ul li {
   list-style-type:none;
   display:block;
   margin:0;
   padding:2px;
   cursor:pointer;
  }

  /* Look and feel of select box */
  .selectbox
  {
   margin: 0px 5px 10px 0px;
   padding-left:2px;
   font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
   font-size:1em;/* Resize Font*/
   width : 190px; /* Resize Width */
   display : block;
   text-align:left;
   background: url('../images/bg_select.png') right;
   cursor: pointer;
   border:1px solid #D1E4F6;
   color:#333;
  }
0

1 răspunsuri

Există doar o modalitate de a schimba imaginea când este selectată/apăsată lista verticală și când opțiunea sa schimbat. Nu există nicio modalitate de a detecta când meniul derulant este deschis sau închis.

0
adăugat