Exportarea documentului Lotus Notes în fișierele CSV și Excel

Poate cineva să-mi sugereze ce metodă (freefile sau ole object creation) este Eficient pentru a exporta lotus note documente în fișierele CSV și Excel?

0

3 răspunsuri

i used formula as well to export as csv & excel.

@Command ([FileExport]; "Valoare separată prin virgulă"; "c: \ text.csv")

3
adăugat

Eficient? Utilizați un NoteDXLExporter pentru a exporta în DXL/XML. Vedeți link . Uşor? Selectați documentul într-o vizualizare și utilizați File/Export, Save as type: Value Separated Comma. Puteți să vă pregătiți propria vizualizare cu datele pe care trebuie să le exportați.

1
adăugat

am primit codul de mai jos pentru exportul fișierelor CSV.

[Link]

fileNum% = Freefile()
Open filename For Output As fileNum%

' use the view column titles as the CSV headers
Forall c In view.Columns
  If cns = "" Then  
    cns = c.title
  Else
    cns = cns + +"," + c.title     
  End If
End Forall   
Print #fileNum%, cns


 ' now get and print the values for each row and column
Set vc = view.AllEntries
Set entry = vc.GetFirstEntry()
While Not entry Is Nothing 
  rowstring = ""
  Forall colval In entry.ColumnValues
    If rowstring = "" Then
      rowstring = colval
    Else
      rowstring = rowstring + +"," + colval
    End If     
  End Forall
  Print #fileNum%, rowstring
  Set entry = vc.GetNextEntry(entry)
Wend
Close fileNum%
0
adăugat
Acum încerc să importați date din fișierul CSV
adăugat autor Mythli, sursa