imageWithContentsOfFile - de ce nu acceptă calea în ios?

M-am pierdut aici. Încerc să inițializez un obiect UIImage cu metoda. Înțeleg că arată în documente dir etc și nu cache ...

Vă ofer adresele URL sau căile, dar obiectul este întotdeauna nul. Metoda nu este niciodată reușită. Este pentru că căile mele conțin întotdeauna prefixul fișierului la început? Asa?

file://.somedir/somedir/etc.../filename.jpg

Creez calea prin obținerea directorului docs cu acest apel

//get the documents directory path
NSURL *docsPath = [[[NSFileManager defaultManager] URLsForDirectory:NSDocumentDirectory inDomains:NSUserDomainMask] lastObject];

// create the full image local path 
NSString *imageLocalPath = [NSString stringWithFormat:@"%@%u.jpg", docsPath, indexPath.row + 1];

și apoi construirea șirului de cale.

0

1 răspunsuri

[NSString stringWithFormat:@"%@", docsPath];

is really

[NSString stringWithFormat:@"%@", [docsPath description]];

care nu este deloc ceea ce vrei.

Try something like :-

NSURL *docsURL = [[[NSFileManager defaultManager] URLsForDirectory:NSDocumentDirectory inDomains:NSUserDomainMask] lastObject];
NSString *fileName = [NSString stringWithFormat:@"%u.jpg", indexPath.row+1];
NSString *filePath = [[docsURL path] stringByAppendingPathComponent:fileName];
0
adăugat
iOS dezvoltatori, România — Moldova
iOS dezvoltatori, România — Moldova
21 participanți

Parteneri: ciupacabra.com, @php_ro, @js_ro, @node_ro, @seo_ro Android: @ro_android