Rotirea unui bitmap sub animație

Am creat o animație de-a lungul căii de la următorul cod.

  public void doAnimation(){
    Matrix mxTransform=new Matrix();
    PathMeasure pm=new PathMeasure(path,false);
    float fSegmentLen = (float)((pm.getLength())/50);
    if(iCurStep<=50){
      pm.getMatrix(fSegmentLen * iCurStep, mxTransform,
          PathMeasure.POSITION_MATRIX_FLAG + PathMeasure.TANGENT_MATRIX_FLAG );
       canvas.drawBitmap(bt, mxTransform, null);
       iCurStep++;
       invalidate();
    }
    else{        
      iCurStep=0;
      animate=0;
      canvas.drawPoint((float)range-10,0f,forPoint);
    }
  }

Acum am vrut ca bitmap-ul din cod să fie rotit în timp ce îl desen cu ajutorul metodei drawBitmap (). Mulțumesc anticipat.

0
Care este nevoia ta exactă?
adăugat autor Aerrow, sursa

1 răspunsuri

Pentru a roti imaginea, puteți folosi următorul cod

public static Bitmap rotate(Bitmap src, float degree) {
  //create new matrix
  Matrix matrix = new Matrix();
  //setup rotation degree
  matrix.postRotate(degree);

  //return new bitmap rotated using matrix
  return Bitmap.createBitmap(src, 0, 0, src.getWidth(), src.getHeight(), matrix, true);
}

if you want more explanation means refer this link http://xjaphx.wordpress.com/2011/06/22/image-processing-rotate-image-on-the-fly/

0
adăugat
Android dezvoltatori, România — Moldova
Android dezvoltatori, România — Moldova
27 participanți

Parteneri: ciupacabra.com, @php_ro, @js_ro, @node_ro iOS: @ro_ios Reguli: https://github.com/js-ro/it-telegram/blob/master/RULES.md